Samarbete med Brasilien i samverkan med EMBRAPII och SENAI

Med erbjudandet vill Vinnova ge svenska aktörer så som företag eller forskningsinstitut möjlighet att tillsammans med brasilianska aktörer genomföra forsknings- och innovationsprojekt.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med brasilianska aktörer och EMBRAPII Institut eller SENAI Institut.

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med forskningsorganisationer, som universitet, högskolor eller forskningsinstitut samt kommuner vid intresse.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt och den totala budgeten i denna utlysning är 24 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera 7-8 innovationsprojekt. Stödet från Vinnova gäller enbart ersättning för de svenska aktörerna. De brasilianska aktörerna erhåller ersättning från EMBRAPII Institut eller SENAI.

Ansök senast

3 november 2021, klockan 14.00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.