Säkra hållbar metall- och mineralförsörjning

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar för globala samhällsutmaningar. I denna utlysning finansieras kortare förstudier, full-skaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i forsknings- och innovationsagendan för hållbar gruv-drift och metallutvinning.

Vad kan ni söka för?

Kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt inom gruv- och metallutvinning.

Vem kan söka?

Förstudie kan sökas av minst två parter. Fullskaliga projekt och pilot- och demoprojekt kan sökas med minst tre aktörer varav minst en forskningsaktör och minst två andra relevanta organi-sationer som inte är forskningsorganisationer.

Sista ansökningsdag är den 10 november kl 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.