Resilient produktion för en hållbar industri

Denna ansökningsomgång syftar att ge bidrag till genomförbarhetsstudier med missions-orienterade arbetssätt för att förbereda systemdemonstratorer av resilient produktion för en hållbar industri.

Vad kan ni söka för?

Samverkan i genomförbarhetsstudier inför att skapa en systemdemonstrator, som på sikt bidrar till en resilient och resurseffektiv produktion.

Vem kan söka?

Affärskonstellationer med minst fem svenska parter (juridiska personer) varav minst två företag, med tillverkning i Sverige, samt en region.

Sista ansökningsdag är den 14 juni kl 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.