Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Stödområde A är blåmarkerad och sträcker sig från Värmland och norrut upp till och med Norrbotten. Sökområde B är orangefärgat och sträcker sig längs med hela östra norrlandskusten ner i ett smalt band under stödområde A. Kontakta Tillväxtverket för att få mer detaljerad beskrivning av dessa stödområden.

Stödområde A eller B

Regionalt investeringsstöd kan sökas av företag inom stödområde A eller B.

På bilden kan du se var dessa områden ligger. Du kan även klicka på bilden eller länken för att komma till en större bild.