Regionala företagsstöd

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka regionala stöd under förutsättning att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen. Möjligheterna till stöd varierar beroende på var i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

På Tillväxtverkets webbplats finns det generella svar om regionala företagsstöd och hur du gör för att ansöka.

Läs om de regionala företagsstöden på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.