Främja svenskt deltagande i Horisont Europa – planeringsprojekt inom Hållbar industri

Vinnova finansierar planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) med väl underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre svenska projektparter varav minst ett företag.

Ansökningsperioder

11 juni 2021, kl 14:00 är sista ansökningsdag i första ansökningsperioden.

15 oktober 2021, kl 14:00 är sista ansökningsdag i andra ansökningsperioden.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.