Pilot- och demoprojekt

Sök stöd från Energimyndigheten för pilot- och demoprojekt för innovationsprojekt som kan spänna över hela energiområdet. 

Pilot- och Demoutlysningen riktar sig till projekt med möjlighet till stor potential till effekt i energiomställningen. Pilot- och Demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier är projekt som spänner över hela energiområdet och visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.  Utlysningen är till för projekt som söker mer än 10 miljoner i stöd.

Hur du ansöker

Under 2019 kommer utlysningen Pilot och Demo att stänga vid tre tillfällen:

  • 15 mars, skiss lämnas senast 21 februari
  • 10 juni, skiss lämnas senast 17 maj
  • 1 oktober, skiss lämnas senast 9 september.

Mer om Pilot och Demo på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats