Omställning av samhälle, verksamheter och produktion

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen.