Nollutsläpp – FFI

Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som bidrar till att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess ladd- och tankinfrastruktur och användare, och därigenom minska påverkan på klimat och miljö för fordonssektorn.

Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Nollutsläpp inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Vad kan ni söka för?

Projekt inom bl.a. effektivitet och hållbarhet i värdekedjan, kostnadsreduktion som möjliggör klimatnytta, fordonsteknik och ladd/tankinfrastruktur samt energieffektivitet i användarfasen.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Samtliga projekt ska bestå av minst 2 parter.

Sista ansökningsdag är den 21 juni, kl 14.00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.