Mistra Innovation 23

Små och medelstora svenska företag bjuds in att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och till en hållbar utveckling i samhället.

Det övergripande målet med MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer.

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Utlysningen stänger den 12 april 2021.

Läs mer och ansök på Mistras webbplatslänk till annan webbplats