Metalliska material – Programövergripande utlysning 2022

Detta är utlysning nummer 22 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar.

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till resultat- och effektmålen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Vem kan söka?

Organisationer (juridiska personer) som har kompetens och förmåga att genomföra projekt som bidrar till att programmets resultat- och effektmål uppnås. Ansökan ska innehålla minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag.

Sista ansökningsdag är den 13 september 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.