Medverkan i EU-projekt

Energimyndigheten utlyser cirka 41 miljoner kronor inom programmet Medfinansiering EU-projekt.

Utlysningens syfte är att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt.
Det kan gälla till exempel projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond, Interreg, Life eller den Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

I denna utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt.

Sista dag för ansökan

Utlysningen är öppen löpande och stänger klockan 12.00, följande datum under 2019:

  • 12 februari
  • 5 juni
  • 23 oktober

Information på Energimyndighetens webbplats om Utlysning för EU-medellänk till annan webbplats