Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Vinnova finansierar innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning.

Mindre eller större innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader. Projekten ska vara skalbara och resurseffektiva och möta utmaningar och möjligheter som har att göra med omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan.

Sista ansökningsdag är den 2 februari kl. 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.