LIFE

LIFE är EUs finansiella instrument för miljö och klimat. Naturvårdsverket har ansvaret för ansökningar i Sverige.

Varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Naturvårdsverket informerar och erbjuder stöd till sökande i Sverige, bland annat genom att hjälpa till att bedöma om ett projekt kan få bidrag och skicka ansökningarna vidare till EU-kommissionen. Sedan är det EU-kommissionen som fördelar pengarna. Totalt avsätts 3,4 miljarder euro, cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014–2020. Dessutom införs så kallade integrerade projekt.

Vad är integrerade projekt?

De integrerade projekten ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policyer. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla.

LIFE från Naturvårdsverketlänk till annan webbplats