LIFE, skrivarstöd

Utlysning från Naturvårdsverket, skrivarstöd för ansökan till EU:s miljöfond LIFE 2019.

Nu är det möjligt att söka ett skrivarstöd från Naturvårdsverket för att ta fram en ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2019. Skrivarstödet gäller LIFE-ansökningar inom området natur och biologisk mångfald.

Skrivarstöd för att ta fram ansökan till LIFElänk till annan webbplats

LIFE från Naturvårdsverketlänk till annan webbplats