Klimatneutral e-handel - våren 2023

Med detta erbjudande vill Vinnova stötta idéer som kan bidra till en hållbar omställning av e-handel och söker särskilt projekt inom innovationsområdena hållbara förpackningslösningar, retursystem och leveransplatser.

Vad kan ni söka för?

Finansiering för att utveckla, testa och utvärdera lösningar och förbereda för implementering och nyttiggörande.

Vem kan söka?

Aktörer inom leveranskedjan i e-handel, till exempel företag, offentlig sektor, myndigheter, intresseorganisationer och akademi. Projekt ska bestå av minst 2 parter.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är ca 14 miljoner för 2023–2024 Projekttiden får maximalt uppgå till 18 månader.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 9 maj 2023 kl. 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.