Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods

I det här erbjudandet finansierar Vinnova projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör.

Sista ansökningsdag är den 2 november 2021, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.