Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning?

Har du en innovation som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Du kan söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  3. Hållbart företagande inom industrin

Vem kan söka?

  • Företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Forskningsinstitut
  • Offentlig sektor eller andra organisationer

Ansök senast den 14 juni 2022.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.