Industriklivet

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera för strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället.

Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt inom industrin som har potential att bidra till klimatomställningen i övriga samhället.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustri samt kraftvärmeverk men även universitet eller forskningsinstitut.

Du kan ansöka när som helst under året.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.