SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen

Det här erbjudandet inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation riktar sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av Impact Innovations program.

Vad kan ni söka för?

Projektförslag som bidrar med tydliga värden till något av Impact Innovations program. Projektförslagen ska avse utvecklingsprojekt och inte beröra genomförbarhetsstudier eller rutinmässiga affärs- eller produktutvecklingsprojekt.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med 3-249 heltidsanställda som har lämnat in minst två årsredovisningar.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 23 april kl. 14:00, 2024.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.