Horisont 2020

Genom Vinnova kan du söka till Horisont 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Tre huvudinriktningar

Programmet har tre huvudinriktningar inom vilka projekt som kan få finansiering, men också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.

Spetskompetens

Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.

Industriellt ledarskap

Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.

Samhälleliga utmaningar

Denna inriktning fokuserar på att hitta lösningar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Program utanför huvudinriktningarna

Horisont 2020 finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.

  • Spridning av spetskompetens och bredare deltagande
  • Vetenskap med och för samhället
  • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  • Kärnforskning - Euratom
  • Gemensamma forskningscentrumet (JRC)

Horisont 2020 från Vinnovalänk till annan webbplats