Projekt inom havsenergi

Sök stöd för internationella projekt inom havsenergi OCEANERA-NET Cofund.

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet OCEANERA-Net Cofund.

Svenska företag och forskningsorganisationer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området havsenergi, vilket inkluderar vågkraft, tidvatten (strömmande), havsströmmar, salthaltsskillnad och temperaturgradient.

Sista dag för ansökan

Det finns två ansökningsdatum.

  • Intresseanmälan med kortare information, 1 mars, 17.00
  • Fullständig ansökan, 5 april, 17.00

Utlysning inom havsenergi från Energimyndighetenlänk till annan webbplats