Tekniska och sociala innovationer för hållbar mineral- och metallförsörjning

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar för globala samhällsutmaningar. I denna utlysning finansierar Vinnova tekniska och sociala innovationsprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i forsknings- och innovationsagendan för hållbar gruv-drift och metallutvinning samt Agenda 2030.

Vad kan ni söka för?

I utlysningen kan vi finansiera tekniska innovationsprojekt och sociala innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinningsindustrin.

Vem kan söka?

Tekniska innovationsprojekt kan sökas av minst tre aktörer, där minst en måste vara en forskningsaktör. Sociala innovationsprojekt kan sökas av minst två aktörer.

Sista ansökningsdag

Stänger den 14 september 2023 kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.