Framtidens processindustri – Datadriven och hållbar

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri, och deras leverantörer, genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i processindustriella värdekedjor, både inom och mellan företag.

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till konsortier som innehåller minst två företag, samt andra för projektet relevanta aktörer så som universitet, högskolor, forskningsinstitut med flera.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 30 augusti, kl 14.00, 2023.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.