Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin

Med denna utlysning vill Vinnova möjliggöra för aktörer att ta fasta på de nya idéer och förutsättningar som har skapats genom den samhällskris som har pågått sedan mars 2020 och ta tillvara dem för att skapa ett mer hållbart, attraktivt och resilient samhälle.

Vi söker innovationsprojekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut men även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön.

Sista ansökningsdag 15 september 2021, kl 14:00.

Läs mer om och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.