Förstudie hållbar gruvutveckling och metallutvinning

I denna utlysning finansieras kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i STRIM-agendan (Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning) för hållbar gruvdrift och metallutvinning.

Förstudier kan sökas av en partner om den sökande kan visa industriell och/eller samhällelig relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett relevant företag eller icke-forskningsaktör. Konsortier som ansöker om fullskaliga projekt eller pilotprojekt måste bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskola eller institut) och två andra relevanta aktörer, till exempel företag, kommuner, NGO:s.

Ansök senast 5 november kl. 14:00, 2020.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats