Förberedelseprojekt SIO Grafen – uppväxling av grafeninnovationer

Höstens utlysning inom SIO Grafen kommer att ge möjlighet till större projekt som ämnar vidareutveckla dessa lösningar mot en kommersiell produkt. Det här erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan om ett stort projekt i höstens utlysning inom SIO Grafen och ser ett behov av att i ett förberedelseprojekt utveckla projektförslaget och värdekedjan.

Finansiering ska sökas för aktiviteter för att möjliggöra ett nytt större behovsdrivet projekt som vidareutvecklar ett redan verifierat grafenkoncept mot en kommersialiserad produkt. Exempel på aktiviteter är sådana som stärker värdekedjans sammansättning, uppkoppling mot testbäddar, internationella samarbetspartners eller marknadsmässiga utredningar.

Vem kan söka?

En eller flera parter, varav minst ett svenskt företag som behöver utveckla sin implementeringsplan, värdekedja eller utreda marknadspotentialen inför en större ansökan i höstens utlysning inom SIO Grafen.

Sista ansökningsdag är den 18 juni 2021, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.