För företag – samlingssida

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.

På Tillväxtverkets samlingssida för företag kan du hitta information om:

  • Stöd och bidrag
  • Lån och garantier
  • Lån från Europeiska Investeringsbanken
  • Riskkapital

Samlingssida finansiering och stöd på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.