Finansiering för förstudier i Övre Norrland

Vill du driva EU-projekt i Västerbotten och Norrbottens län? Nu finns det möjlighet att ansöka om finansiering för att göra förstudier. Ansökningarna kan göras inom samtliga fem insatsområden.

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland tar nu löpande emot ansökningar om medel till förstudier. Förstudierna ska syfta till att undersöka förutsättningarna för genomförandeprojekt i den nya programperioden.

Det är möjligt att söka stöd för förstudier inom programmets samtliga fem insatsområden:

1: Forskning, teknisk utveckling och innovation
2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken
3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
4: Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer
5: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Sök senast 31 oktober, 2021.

Läs mer och ansök på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.