EU:s Innovationsfond

Utlysningen riktar sig till företag som har demonstrationsprojekt av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Projekten har möjlighet att få stöd i form av bidrag med upp till 60 procent av projektens stödgrundande kostnader.

Ansökningsförfarandet sker i ett steg med en komplett ansökan med samtliga utvärderingskriterier. Innovationsfonden stänger utlysningen i mars 2022. Resultat från utlysningen planeras att presenteras i tredje kvartalet 2022.

Ansökan ska göras via Kommissionens ansökningsportal. Ansvarig europeisk myndighet för Innovationsfondens utlysningar är CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Information på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.
Ansök på ec.europa.eu Länk till annan webbplats.