EUREKA Globalstars, samarbete med Brasilien (FAPESP)

De nationella finansiärerna (NF) Vinnova, Sverige och det regionala forskningsfinansiärsorganet FAPESP från delstaten São Paulo, Brasilien, har anslagit medel till organisationer som samarbetar kring internationella FoU-projekt inom smarta städer och hälso- och sjukvård med AI som möjliggörande.

Vad kan ni söka för?

FoU-projekt inom smarta städer och hälso- och sjukvård med AI som möjliggörande.

Vem kan söka?

Varje projektkonsortium måste omfatta minst en organisation från delstaten São Paulo i Brasilien och en organisation från Sverige. Minst ett företag måste ingå i konsortiet.

Ansök senast

Sista ansökningsdag är 31 januari 2023, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.