Ett nytt recept för matsystemet – Mobilisering

I denna insats kommer målmedvetna och kreativa aktörer mobiliseras för att åstadkomma en transformation inom matsystemet. Som aktör kan ni bli en del av en innovationsmiljö där ambitionsnivån är hög och det finns goda möjligheter att stärka det egna nätverket. Under insatsens gång får ni både möjlighet att öka er kunskap om systemtänk och tillämpa detta tillsammans med andra aktörer under ett gemensamt tema.

Vad kan ni söka för?

Aktörer kan söka för att delta i en kombinerad mobiliserings- och lärinsats vars syfte är att skapa förutsättningar för aktörer med gemensamma intressen att jobba tillsammans mot ambitiösa mål för ett hållbart matsystem.

Vem kan söka?

Små- och medelstora företag, stora företag, civilsamhällesorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, branschorganisationer, universitet och institut. Organisationerna kan ha nationell, regional eller lokal förankring.

Sista ansökningsdag är den 17 augusti kl 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.