Energipositiva stadsdelar

Vill du vara med och skapa energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för det i en pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED). Budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i europeiska innovations- och demonstrationsprojekt inom utlysningens områden.

Utlysningen riktar sig till näringsliv,, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer).

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete av minst två stödberättigade sökande från minst två deltagande länder.

Utlysningen välkomnar förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer.

Sista ansökningsdag är den 24 september, 2020.

Läs mer och ansök länk till annan webbplats