EIC Accelerator

För att söka medel från EU:s program EIC Accelerator, skall ditt företag ha ambitionen att färdigutveckla och förbereda uppskalning av en disruptiv innovation för en global marknad. Innovationen skall vara baserad på forskning alternativt teknisk utveckling som möjliggör en unik produkt, process eller tjänst som är kommersiellt skalbar till exempel genom IP strategi.

Visionen skall vara att revolutionera branscher, accelerera ambitiös internationell tillväxt och samtidigt skapa positiv förändring för EU till exempel med koppling till FN:s globala mål. Bolaget kan söka bidrag och/eller investering och syftet med bidraget är att brygga finansieringsbehov där kapitalmarknaden anser att risken är för hög.

Sista ansökningsdag

Ansökningsprocessen är uppdelad i tre steg.

Sista ansökningsdag är 3 oktober 2024.

Läs mer och ansök på eic.ec.europa.eu Länk till annan webbplats.

På eusme.se finns svensk information om programmet Länk till annan webbplats.