Effektiva och uppkopplade transportsystem – FFI

Med det här erbjudandet vill Vinnova stödja projekt som bidrar till mer effektivt och hållbart nyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter, och då framförallt med fokus på affärsmodellens och människans roll för systemvinster.

Målet med satsningen är att utveckla effektiva och uppkopplade transportsystem. Erbjudandet ingår i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Sista ansökningsdag är den 7 december, kl 14.00, 2021.

Läs mer och ansök på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.