Driving Urban Transitions

Syftet med denna utlysning är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. Utlysningen är den första inom det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT.

Vad kan du söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning i städer.

Vem kan söka?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder i partnerskapsprogrammet.

Sista dag för ansökan

Ansök senast den 21 november kl 13:00, 2022.

Läs mer och ansök på viablecities.se Länk till annan webbplats.