Design för cirkularitet av biobaserade produkter, komponenter och material inom Bioinnovation

I det här erbjudandet finansieras projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade med anpassad livslängd för cirkulära flöden. Syftet är en ökad värdeskapande och resurseffektiv användning av biobaserade material och minskad användning av fossila råvaror.

Vem kan söka?

Tillverkare, leverantörer, materialförädlare, designers/arkitekter/produktutvecklare, användare och återvinningsaktörer samt forskningsutförare. Minst 3 parter varav minst 2 är företag.

Sista ansökningsdag är den 29 mars, 2022, kl 14.00.

Läs mer om utlysningen på bioinnovation.se Länk till annan webbplats.

Ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.