Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

Produktion2030 finansierar projekt som utvecklar och testar nya tekniska lösningar i svensk tillverkningsindustri. Syftet är att bidra till minskad klimatpåverkan genom t.ex. reducerade CO2-utsläpp, minskad energianvändning, cirkulär och resurseffektiv produktion eller andra innovativa lösningar.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen genomförs i två steg: (1) förstudier för att utveckla projektidé och projektkonsortie, (2) forsknings- och innovationsprojekt som skapar konkreta resultat, vilka kan testas och demonstreras.

Vem kan söka?

Förstudier - minst två industriföretag inom svensk tillverkningsindustri; - minst en aktör från universitet eller högskola; - minst en aktör från forskningsinstitut.

Sista ansökningsdag är den 1 september, 2022, kl 14.00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.