Cirkulär och klimatneutral industri

I det här erbjudandet finansierar Vinnova projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri. Erbjudandet är en satsning inom Vinnovas område Hållbar Industri.

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter och komma med konkreta förslag på vad som krävs för att för att driva på omställningen till en cirkulär och klimatneutral industri.

Sista ansökningsdag är den 29 juni2021, kl 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.