Cirkulär och biobaserad ekonomi

Vinnova finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.