Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom RE:Source.

Den här utlysningen riktar sig till projekt inom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier. Vi välkomnar en bredd av forsknings- och innovationsprojekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar.

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2023.

Läs mer och ansök på resource-sip.se Länk till annan webbplats.