Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

Har du en idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd. Projekt som utvecklar och demonstrerar lösningar för hållbar resursanvändning kan få stöd.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menar vi fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera.

Vem kan söka?

Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • Företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Offentlig sektor eller andra organisationer

Sista ansökningsdag är 14 mars 2022.

Läs mer och ansök på resource-sip.se Länk till annan webbplats.