Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

Med denna utlysning vill Vinnova främja lösningar som bidrar till en hållbar bygg- och anläggningssektor och söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Vad kan ni söka för?

Tillämpade forskningsprojekt eller utvecklings- och innovationsprojekt på maximalt 26 månader.

Vem kan söka?

Konsortier där företag, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor samt andra relevanta aktörer kan ingå. Forskningsprojekt ska utföras av minst två projektparter, och utvecklings- och innovationsprojekt ska utföras av minst tre projektparter.

Ansök senast 28 februari 2023, kl 14.00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.