BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

Det här erbjudandet stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året.

Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Sista ansökningsdag är den 6 september 2022, kl 14.00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.