Bidrag från Innowwide

Innowwide lanserar två ansökningsomgångar som kommer att inriktas på att stödja innovativa, europeiska, små och medelstora företag i utvecklingsländer, stora tillväxtekonomier (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko osv.) och de utvecklade länderna.

Viability Assessment Projects (VAP) har en maximal längd på 6 månader. Bidragets omfattning är 70 % av de stödberättigande kostnaderna med ett fast bidrag på 60 000 euro per bedömningsprojekt. Den första ansökningsomgången är nu öppen.

Läs mer och ansök på innowide.eulänk till annan webbplats