Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd från Tillväxtverket som vänder sig till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Under 2019 kan du söka två olika checkar:

  • internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit
  • digitalisering – för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Ansökan

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Kontaktuppgifter till regionernalänk till annan webbplats

Mer om stödet

Du kan läsa mer om stödet affärsutvecklingscheckar på Tillväxtverkets webbplats.

Affärsutvecklingscheckarlänk till annan webbplats