Affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Ansökan

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Kontaktuppgifter till regionerna Länk till annan webbplats.

Mer om stödet

Du kan läsa mer om stödet affärsutvecklingscheckar för grön omställning på Tillväxtverkets webbplats.

Affärsutvecklingscheckar Länk till annan webbplats.