Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material

I denna utlysning finansierar BioInnovation projekt som genom storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden.

Syftet är att genom infasning av biobaserade råvaror och utfasning av fossilbaserade bidra till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi.

Vem kan söka?
Tillverkare, leverantörer, produktutvecklare och materialförädlare samt forskningsutförare. Minst 3 parter varav minst 2 är företag.

Ansök senast 23 augusti, 2022, kl 14.00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.