GreenTech fond

GreenTech fonden från Almi Invest är en riskkapitalfond som vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen.

Tillväxtverket tillhandahåller riskkapital genom Almi Invest GreenTech fond. Almis GreenTech-fond på 650 miljoner kronor har en särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande.

Investeringskriterierna är:

  • Nya, unika och innovativa svenska startups som kan ta position på världsmarknaden 
  • Team med en bra mix av kompetenser, beteendestilar och erfarenheter
  • Skalbara affärsmodeller med unika teknologier eller nischer
  • Adresserar nya marknadsmöjligheter med lösningar på verkliga, stora kundproblem
  • GreenTech-fonden: klimatsmarta/CO2-reducerande, innovativa bolag

GreenTech-fonden från Almi Invest Länk till annan webbplats.