Språngbrädan från Connect

Språngbrädan är en rådgivningstjänst från Connect. Språngbrädan vänder sig till dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede.

Du tränas i att presentera din affärsplan och får hjälp att förpacka ditt erbjudande så att du kan kommunicera mer effektivt med marknadsaktörer och finansiärer.

Språngbrädan vänder sig till tillväxtföretag i tidiga skeden, som vid en personlig intervju bedöms kunna dra nytta av processen.

Språngbrädan från Connect Länk till annan webbplats.